PCM Verrekening

juridisch:
overeenkomst tot verrekening tussen 2 of meer partijen strekkende tot het – geheel of gedeeltelijk – tenietgaan van een verbintenis

boekhoudkundig:
het – geheel of gedeeltelijk – wegstrepen van een vordering en een schuld in de administratie van 2 of meer partijen

Wat is PCM-verrekening WEL:

  • Een overeenkomst tussen twee of meer partijen conform artikel 6:127 BW, die tot stand is gekomen via de PCM-faciliteit
  • Een vorm van betalen zonder tussenkomst van een bank

en NIET:

  • Overdracht van een vordering via cessie

 

PROCO CREDITMATCH is een innovatieve faciliteit om zonder tussenkomst van een bank en zonder geldmutatie vorderingen en schulden te vereffenen.

De faciliteit omvat een methode en een systeem, inclusief een database met partij-gegevens en daarmee verbonden vorderingen en schulden, die op zodanige wijze zijn geanonimiseerd en georganiseerd dat derde-partijen, die niet direct bij de vorderingen en schulden betrokken zijn,
zich moeten voegen naar reguleringen betreffende de privacy van schuldenaars en schuldeisers. De genoemde database zal – multichannel – toegankelijk zijn voor schuldeisers en schuldenaars (en hun gemachtigden) om op basis van één of meer zoekparameters een vordering of schuld te identificeren die is verbonden met de schuldeiser of schuldenaar. Partijen maken vervolgens – onderling – afspraken over de vereffening van de geselecteerde vorderingen en schulden.